Национална програма
"България - образователни маршрути"

За програмата

Програмата е съвременен подход за натрупване на интегрирани знания чрез преживяване извън училищна среда посредством различни образователни маршрути от 2 до 5 дни в няколко тематични направления:

  • История и археология 
  • География и икономика
  • Природни науки и екология
  • Изкуства, архитектура
  • Етнография, фолклор и занаяти

Изисквания:

за 5-дневни образователни маршрути с 4 нощувки – минимум 3 от посочените образователни направления с не по-малко от 6 обекта;
за 4-дневни образователни маршрути с 3 нощувки – минимум 3 от посочените образователни направления с не по-малко от 4 обекта;
за 3-дневни образователни маршрути с 2 нощувки – минимум 2 от посочените образователни направления с не по-малко от 3 обекта;
за 2-дневни образователни маршрути с 1 нощувка – минимум 1 от посочените образователни направления с не по-малко от 2 обекта

Целта е подпомагане на учебния процес и формиране на национални и общоевропейски ценности; развитие на способностите на учениците в тяхното личностно развитие; изграждане на трайни навици за формиране на умения за учене през целия живот, практическо осмисляне на наученото и мотивиране за прилагане на изследователски подходи.

Финансирането на училищата – бенефициенти по програмата се извършва 100 % авансово след одобрение за участие в програмата. 
Обхват: Ученици от I клас до XI клас, педагогически специалисти от училището и по преценка на училището – медицинско лице
Срок на изпълнение: от публикуване на програмата до 30.06.2025 г.

Програмите могат да се реaлизират само за групи от населени места на отстояние /отиване и връщане/ до 500 км.

Маршрутите са примерни, могат да бъда променяни по желание, да се намалят броя на нощувките и да се включат други обекти от приложението.

Оферти

Стъпки за заявка & потвърждение

1. Онлайн заявка по избрана оферта

2. Потвърждение от Loyal Travel

3. Проект на договор

4. Декларация от родител

5. Одобрение от МОН & РИО

6. Списъци с участници

Защото сме експерти в приключенията!