2. Между три планини  – Рила, Пирин и Родопите

Авторската програма „Между три планини“ – реализираме вече 15 години и напълно съответства с целите на Националната програма „България – Образователни маршрути“.
Посещението на различни обекти, свързани с историята и културата на България, общуването с природата, физическата активност и здравословния начин на живот, придобиване на нови умения и знания, емоционални преживявания, формират активно съзидателно отношение към света, креативност и самоуважение.

1. Приключение в Тетевенски Балкан – Рибарица

Рибарица

Авторската програма „Приключение в Тетевенски Балкан“ – реализираме вече 5 години и напълно съответства с целите на Националната програма „България – Образователни маршрути“.
Посещението на различни обекти, свързани с историята и културата на България, общуването с природата, физическата активност и здравословния начин на живот, придобиване на нови умения и знания, емоционални преживявания, формират активно съзидателно отношение към света, креативност и самоуважение.