Вертикален свят


  1. Леденика – пропастна пещера, в която през зимата се образуват ледени сталактити, сталагмити и др. Има изобилие на всякакви пещерни скални образувания.
  2. Магурата – една от пещерите с най-богати видове скални образования, галерия с около 700 оригинални пещерни рисунки на хора и животни от бронзовата епоха.
  3. Темната дупка и Елата – Темната дупка – 4-етажна пещера със сложен лабиринт от галерии. На входа се намира най-големият карстов извор в България – Житолюб. Елата – пещерата е обявена за защитена природна забележителност . Има много сталактити и езера.
  4. Съева дупка – обявена за защитена природна забележителност, притежава голямо разнообразие от карстови образувания, една от малкото пещери, в които могат да се наблюдават т.нар. хелектити  – хоризонтални карстови образувания, които напомнят на корали и се получават от въздушното течение, което отнася водната капка, течаща от тавана, настрани.
  5. Бачо Киро – триетажна пещера с осем добре оформени зали. Своеобразен растителен и животински свят ( 3 вида прилепи ), обитаван от първобитните хора.
  6. Ухловица – защитена природна забележителност, образувана в мрамори, интерес представлява залата на Пропастите ( с 4 пропасти ), Коридорът на коралите ( с много малки сталактити ) , Голямото езеро с Брилянтния водопад и др.
  7. Ягодинска – Най-дългата и една от най-красивите пещери в Родопите. Образувана е в мрамори и е обявена за защитена природна забележителност.
  8. Дяволското гърло – легендарната родопска пещера, през която тече подземна река, която образува 18 водопада. Пропастна, образувана в мрамори.
  9. Орлова чука – втората по дължина пещера в България –  представлява сложна система от тунели и зали. Интерес представляват залите: Големият вестибюл (Концертната зала), Голямата галерия, Малката пропаст, Големите сипеи – най-голямата зала, Космическата зала, редица малки зали с изобилие на калцитни кристали. Установени са 15 вида пещерни животни, 5 от които прилепи. Обявена за природна забележителност.
  10. Деветашка пещера – една от най-големите в България. Обширна зала, по тавана на която има 7 отвора, наричани от местното население „окна”. Езерца и рекичка с водопади. Пещерата е богата със сталактити и сталагмити, сталактони, ледени форми.